ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકડ  
ઉચ્ચાર: ( કંકડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. કવચ; બખ્તર.