ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકણકવાણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( પિંગળ ) સાત રગણ અને ગુરુ મળી બાવીસ અક્ષરનો એક સમવૃત્ત વર્ણમેળ છંદ. તે આકૃતિ છંદનો એક ભેદ છે.