ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકણપા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( બૌદ્ધ ) ચોરાશી માંહેના એક સિદ્ધ.