ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકણવંતું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. કંકણવત્ ] वि. કંકણવાળું.