ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કકુલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. બલિરાજાના દીકરાનું નામ. તે અરિષ્ટાસુર થયો હતો.