ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કારીંગણું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. न. કીમત.
૨. न. નવીનતાનું કામ.