ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કીયાડા  
ઉચ્ચાર: ( કીયાડ઼ા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. એ નામની કણબીની એક અટક.
न. એ નામની અટકનું માણસ.
वि. એ નામની અટકનું.