ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કીયા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. સ્ત્રી; નારી.
[ હિં. ] न. કૃત્ય.