ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કીલોકાળ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] स्त्री. કજિયો; તકરાર.
स्त्री. વાચચીત; સંવાદ.
स्त्री. વાદવિવાદ.