ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કીલોગ્રામ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અં. ] न. ( ગણિત ) મેટ્રિક પદ્ધતિમાં આવતું એક જાતના તોલનું માપ; ૧૦૦૦ ગ્રામનું વજન.