ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કીલોમિટર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અં. ] न. ( ગણિત ) મેટ્રિક પદ્ધતિમાં વપરાતું લંબાઈનું એક માપ; ૧૦૦૦ મિટર; પ/૮ માઈલ.