ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કેડાફડી  
ઉચ્ચાર: ( કેડ઼ાફડ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. કેળું.