ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કેડામોર  
ઉચ્ચાર: ( કેડ઼ામોર )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. વારાફરતી; એક પછી એક.