ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ક્ષપાંત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. સવાર; પ્રભાત; ભોર.