ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ક:  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. કિમ્ ] पुं. વિષ્ણુ ક: એટલે કોણ ? તેના ઉત્તરમાં અયમ્ એટલે આ જે દેખાય છે તે, એટલે જે અપરોક્ષસૂચક છે તે. વળી સુખરૂપ અથવા આનંદકંદ પણ વિષ્ણુ જ છે. તેથી તે ક: કહેવાય છે.
स. કોણ.