ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખિસારત  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼િસારત )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ખસારત ] स्त्री. નુક્સાન.
स्त्री. ફસાવવું તે.