ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખિસારી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. વટાણા.