ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખિસાલ  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼િસાલ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] न. ब. व. સદ્ગુણો.