ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખોંટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ખામી; તંગી.
पुं. છેતરપિંડી; પ્રપંચ.