ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખૌરરેખા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. કાજળની લીટી.