ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખૌરાલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( પિંગળ ) એક સમવૃત્ત વર્ણમેળ છંદ. આ છંદ પંક્તિ છંદનો એક ભેદ છે. તેમાં નગણ, યગણ તગણ અને લઘુ મળી દશ વર્ણ હોય છે.