ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખૌરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ખોપરી; કપાલ.
स्त्री. રાખ. સોનીઓની બોલીમાં રાખ માટે આ શબ્દ વપરાય છે.