ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખ્વાસ્તગારી  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼્વાસ્તગારી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] स्त्री. અરજી.
स्त्री. ઉમેદવારી.