ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખ્વેશી  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼્વેશી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] स्त्री. સગાઈ; સગપણું.