ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગામુકયંત્ર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. રેલવે સડક ઉપર ચાલતું વરાળયંત્ર; `એન્જિન`.