ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગાયત્રી ઉપનિષદ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री.;न. ગાયત્રીનું નિરૂપણ કરનાર ઉપનિષદ.