ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગાયત્રીવલ્લભ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. શિવનાં હજાર માંહેનું એક નામ.