ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુઝરનામા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] न. પરવાનો; અનુજ્ઞાપત્ર.