ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુઝીર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ ફા. ] स्त्री. નાસી જવું તે.
૨. स्त्री. મદદ.