ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુધાઈ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ગ્રંથ ( ગૂંથવું ) ] स्त्री. ( હિંદી ) કોર વાળવી તે.