ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુધ્  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] अ. क्रि. ગુસ્સે થવું.
अ. क्रि. રમવું; રમત; કરવી.
स. क्रि. વીંટાળવું; કપડાં પહેરાવવાં.