ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગોણીપતિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( પુરાણ ) એ નામના એક બ્રહ્મર્ષિ.