ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગોણીલોટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. કુસ્તીનો એક દાવ.