ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગોણીલો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. કાળા રંગની ચપટી ભીંગડાંવાળી એક જાતની માછલી. તે દરિયામાં કાંઠા નજીક રહે છે.