ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગોણી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ગાય.
स्त्री. બે સૂપડાંનું એક માપ.
स्त्री. શણનો કોથળો.