ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગ્રંથિમૂલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. ગાજર.
न. મૂળો.
न. લસણ.