ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘાફર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. સવાર; પરોઢિયું; પો.