ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘિલાફી  
ઉચ્ચાર: ( ઘ઼િલાફ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] वि. ભેળ કરેલું; મિશ્રિત.