ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘુંચાવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. क्रि. મૂંઝવણમાં પડવું.