ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચકનામા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. જમીનની હદ બતાવનાર કરારનામું; જમીનનો લિખિત પરવાનો.