ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચેરાં  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ब. व. ( જરથોસ્તી ) બહાનાં.
न. ब. व. લાડ.