ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચેરાઘ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. અગ્નિ.
[ ફા. ] पुं. બત્તી; દીવો; દીપ.