ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છગલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. છગલિન્ ] पुं. એ નામનો એક ઋષિ; કલાપી ઋષિનો એ નામનો એક શિષ્ય.
[ સં. ] स्त्री. બકરી.