ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છાપરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. એકથી બે ફૂટ લાંબી અને પહોળી કાળા રંગની ભિંગડાંવાળી માછલી.
न. છાજ.