ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છાપરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. એકઢાળિયાં જેવું નાનં છાપરું.
૨. स्त्री. કોડીનાર પાસે દરિયામાં થતી એક જાતની માછલી.
૩. स्त्री. છત્ર.
૪. स्त्री. ઝૂંપડી; મઢૂલી.