ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છુવાવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. क्रि. છૂવાની ક્રિયા થવી; અટકાવું; અડવાથી અપવિત્ર થવું; અપવિત્ર વસ્તુનો સ્પર્શ થવો; અભડાવું.