ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોરી અજવાન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. એક જાતની વનસ્પતિ; છુવારી અજમોદ.