ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. છોડી; દીકરી; પુત્રી; દુહિતા; છોકરી.
૨. स्त्री. દાસી; ગુલામડી.
૩. स्त्री. મોટી, જાડી અને કઠણ ખારેક.