ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોરું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. શિશુ ] न. છોકરૂં; નાનું બાળક; છૈયું; બચ્ચું.
न. સંતતિ; સંતાન; પ્રજા.