ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોરો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स.
पुं. છોકરો; પુત્ર; દીકરો.
पुं. સુવાદાણાના છોડમાં થતો નુકસાનકારક ચીકણો પદાર્થ.